Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!
------
Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ mặc quần thủng đít chạy nhong nhong khắp cánh đồng giữa trưa hè thả diều thì điểm danh cái đi! 😅😅😅 Bao nhiêu mơ ước, chữ nghĩa được tụi nhỏ tuổi thơ tôi xé vở rồi bóc giấy dán diều mỗi mùa hè tới.
Diều mình làm tất nhiên chẳng so được với ác cụ diều của các làng quê có truyền thống chơi diều lâu năm ở Hải Phòng, Thái Bình...
Nhưng cũng có thâm niên làm diều và thả diều từ năm 6 tuổi. Bữa nay quyết tìm lại bầu trời tuổi thơ đầy hồn nhiên và mộng mơ với tụi nhỏ! 🥰🥰🥰

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Cánh diều mơ ước tuổi thơ!------Đúng vậy các mẹ yêu bếp nhỉ! Có bố mẹ nào tuổi thơ

Để lại phản hồi bài viết