**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách "VIỆC NHÀ CÓ ANH" đã cập bến Esheep

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách "VIỆC NHÀ CÓ ANH" đã cập bến Esheep Kitchen Studio đây các bạn ơiiiii!**

Hôm nay chúng mình đã nhận được các bộ nồi chảo xinh đẹp đến lịm tim, các bộ hộp kín như những bí mật mà người yêu cũ của bạn từng che giấu, những set nước kiềm khử trùng có thể tẩy sạch cả tội lỗi của crush...

Tất tật đều xịn xò xinh đẹp bóng bẩy chính hãng Neoflam Hàn Xẻng từ IMAT.VN đẹp như gương mặt chị admin các bạn ơiiii.

Hạnh phúc quá!!

Rồi ai sẽ là người đưa em sang sông, ai sẽ là chủ nhân của bộ nồi này, bộ hộp này...

Điểm danh xem ai sẽ mong ước có những món quà này trong căn bếp nào?

--

Admin chúng mình xin được tạm "unbox" tí tị tì ti thôi để khoe các bạn nhé.

Eo ơi admin nghĩ mà tức á. Admin cũng chỉ được mở ra, chỉ được ôm tí tị thế này thôi nàyyyy.

[#ViệcNhàCóAnh](https://www.facebook.com/hashtag/vi%E1%BB%87cnh%C3%A0c%C3%B3anh?source=note&epa=HASHTAG) [#Thửtháchtháng3](https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%ADth%C3%A1chth%C3%A1ng3?source=note&epa=HASHTAG) [#DanOngDamDang](https://www.facebook.com/hashtag/danongdamdang?source=note&epa=HASHTAG) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?source=note&epa=HASHTAG) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?source=note&epa=HASHTAG) [#IMAT](https://www.facebook.com/hashtag/imat?source=note&epa=HASHTAG)

Thể lệ và kho giải thưởng cụ tỉ ở đây các bạn nhé:

[https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1047724005611754/](https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1047724005611754/)

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

**Cập nhật kho quà tặng giải thưởng của Thử thách

Để lại phản hồi bài viết