Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là Trứng vịt ấp dở luộc. Món này chắc hẳn cũng nhiều ng biết.
Chế biến bằng cách cho trứng ấp dở(trứng ung) luộc lên và ăn thôi.
Món này chấm muối tiêu, ớt, lá chanh nhé.
Mời cả Bếp thưởng thức

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Chào cả nhà. Nay giới thiệu với bếp 1 món ăn bất bại. Tỷ lệ thành công 100%. Đó là

Để lại phản hồi bài viết