Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.
Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến mà hôm nay ta sẽ đưa quý zị đi 1 vòng Hải Dương xem có gì hay ho ngoài bánh đậu xanh k nhé :)).
Tất nhiên là t mới đi ăn vài chỗ thôi và từng này vẫn chưa thấm tháp vào đâu và vẫn chưa đủ so với nền ẩm thực nơi đây. Vậy nên hi vọng các thím hãy ngó qua, góp ý để t có động lực đi ăn, đi chụp choẹt nhiều hơn để giới thiệu thêm cho quý zị nhé.
Địa chỉ và mô tả dưới từng ảnh. Quý zị click vào ảnh để biết thêm thông tin nhé.

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Chào các chế. Ta đã quay trở lại.Nhờ hiệu ứng tích cực của bài đăng bánh mỳ giá miến

Để lại phản hồi bài viết