Chất lượng và độ nổi tiếng nghịch đảo nhau. Ngày xưa thì ổn, giờ đông khách hơn rồi

Chất lượng và độ nổi tiếng nghịch đảo nhau. Ngày xưa thì ổn, giờ đông khách hơn rồi thì ăn càng ngày càng tệ.
Hôm ăn thì lòng hôi, mẹ mình cũng thấy giống mình, phản ánh nhất quyết bảo không phải.
Không biết bao nhiêu lần ăn là đậu để lâu, người khôn mồm ăn là biết ngay.
Hôm nay thì đậu miếng chua miếng ko. Anh mình cũng thấy thế. Cô làm bếp nhất quyết bảo đậu từ hôm nay.
Bao nhiêu lần bảo cạch rồi lười đi xa lại đi bộ sang ăn. Lần này thì cạch hẳn 🙂
Phục vụ thì chán không cần bàn đến, chưa thấy quán nào ở VT hài lòng về khoản phục vụ, toàn làm ăn theo kiểu "gia đình" #rvvt

Chất lượng và độ nổi tiếng nghịch đảo nhau. Ngày xưa thì ổn, giờ đông khách hơn rồi