Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍
Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFC
Nhà mình mẹ hay mua của cô đều đặn hàng tuần, 1 cốc chè chỉ 10ka, lớp cốt dừa sệt sệt bùi bùi ăn với chè bưởi, đậu xanh khá mát😋
Cafe cốt dừa của cô, bạn nào ăn ko quen sẽ thấy lạ miệng lắm😂
Cá nhân mình vẫn ưng Chè bưởi của cô hơn, mùa hè ăn khá hợp🧡
📍292 Bà Triệu ( cạnh KFC)
⏱14-22h
💵đồng giá 10
#reviewcotam

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Chè Bưởi Cô Yến- Bà Triệu📍Quán của cô bán 25 năm ở mặt phố Bà Triệu, cạnh KFCNhà mình

Để lại phản hồi bài viết