Có ai cảm thấy đợt này vị của tương ớt chinsu không còn ngon như trc nữa k? Sao mình

Có ai cảm thấy đợt này vị của tương ớt chinsu không còn ngon như trc nữa k? Sao mình cảm giác như vị cay nồng và sặc hơn trc, rất khó ăn luôn. Mình là đứa nghiện món cơm rang trứng trộn tương ớt chinsu mà giờ k thể ăn nổi vị tương ớt này luôn. :(((
Có ai đồng cảm xúc vs mình k 😂😂😂

Có ai cảm thấy đợt này vị của tương ớt chinsu không còn ngon như trc nữa k? Sao mình

Để lại phản hồi bài viết