Có ai nghiện vịt nướng như t k? Hãy nói tớ không alone đi, tuần nào t cũng ăn í, cơ

Có ai nghiện vịt nướng như t k?
Hãy nói tớ không alone đi, tuần nào t cũng ăn í, cơ mà ăn mãi quán chùa láng. Muốn đổi vị một chút?
Các thánh recommend tớ với?
Thank uuuu

Có ai nghiện vịt nướng như t k? Hãy nói tớ không alone đi, tuần nào t cũng ăn í, cơ

Để lại phản hồi bài viết