❌‼ Có ai thấy cái Tropical Triple này vị đắng đắng mà mùi xà phòng như e k :(((( Mỗi

❌‼ Có ai thấy cái Tropical Triple này vị đắng đắng mà mùi xà phòng như e k :((((
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng e thấy nó giống mùi xà phòng thực sự lun ý mong bác nào fan e này gạch đá nhẹ tay ạ

❌‼ Có ai thấy cái Tropical Triple này vị đắng đắng mà mùi xà phòng như e k :(((( Mỗi

❌‼ Có ai thấy cái Tropical Triple này vị đắng đắng mà mùi xà phòng như e k :(((( Mỗi

❌‼ Có ai thấy cái Tropical Triple này vị đắng đắng mà mùi xà phòng như e k :(((( Mỗi

Để lại phản hồi bài viết