Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp. Người ta nói hoa phăng là loài hoa đại diện cho sắc đẹp, tình yêu của người phụ nữ quả thật không sai chút nào, những bông hoa mong manh nhưng vô cùng quyến rũ. Với hoa này các bạn cắm ít nước, một đến 2 ngày chúng ta thay nước và hạ chút độ cao. Như nhà mình đổi bình đến năm hay sáu lượt mà hoa vẫn cứ đẹp

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Có bó hoa phăng mà cắm bền quá cơ, gần hai mươi ngày mà các bạn vẫn cứ xinh, cứ đẹp.

Để lại phản hồi bài viết