Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món
- Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng xiên: Thái thịt vuông, to cỡ 2x2 cm, ướp cùng giềng, mẻ, mắm tôm. Bọc kín để tủ mát 4-5 tiếng. Nếu qua đêm càng ngon. Nướng trên than củi. Muốn mềm cho thêm chút baking soda ( cỡ bằng 2 hạt lạc) ướp cùng.
- Chân giò nấu giả cầy.
- Thịt ba chỉ cuộn hấp: Ướp thịt bằng giềng giã, sả băm nhỏ, chút mẻ, hạt tiêu. Dùng dây cuộn chặt. Bọc kín để tủ mát 2-3 tiếng. Hấp cách thuỷ 3 tiếng lửa nhỏ.
- Lòng
🥂🥂🥃🥃🥃🍻🍻🍻

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Con lợn ở quê ngon quá nên lại phải làm mấy món - Thịt ướp giềng mẻ, mắm tôm nướng

Để lại phản hồi bài viết