Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới .
Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1 lần qua phố Đồng Xuân ( ngõ đồng xuân ) cho biết .
Mh ở mấy hôm , cũng tìm các hàng quán ăn thưởng thức .
Cảm nhận của mh : đồ ăn khá ngon , vừa túi tiền . ( bánh bột lọc 25k 1 xuất , bánh khoai 6 k 1 chiếc , bánh tôm đầu ngõ hơn 10k 1 cái( ăn tầm 3 cái , bánh xèo , bún ốc .............. , ) lần đầu mỗi người nên thưởng thức mỗi thứ 1 tý , vì như thế cũng no nắc nứ rồi .
Nói chung cũng tuỳ khẩu vị của mỗi người . Nhưng hãy nên thử 🙂

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới . Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1

Để lại phản hồi bài viết