Đặt cơm mà đang ăn thì thấy có gián. 🤮🤮🤮. Nay mình đặt 4 hộp cơm ở Cơm Thố Anh Nguyễn

Đặt cơm mà đang ăn thì thấy có gián. 🤮🤮🤮. Nay mình đặt 4 hộp cơm ở Cơm Thố Anh Nguyễn Duy Tân, thì 3 hộp có gián bên trong. Muốn gọi điện cho page thì sđt thuê bao, inbox seen không thèm rep. Mình cmt trên bài ghim của họ thì bị xóa cmt. Trước khi bị xóa, 1 bạn khác vào trả lời cmt mình là bị tương tự. Thật quá kinh tởm.
Họ nghĩ họ không cần khách hàng hay là gì? Hay là mình không làm gì được họ nên họ kệ???
Mọi người tránh xa quán cơm này ra ạ Cơm Thố Anh Nguyễn Duy Tân.
Terrible, disgusting 🤮🤮🤮🤮

Đặt cơm mà đang ăn thì thấy có gián. 🤮🤮🤮. Nay mình đặt 4 hộp cơm ở Cơm Thố Anh Nguyễn

Đặt cơm mà đang ăn thì thấy có gián. 🤮🤮🤮. Nay mình đặt 4 hộp cơm ở Cơm Thố Anh Nguyễn

Đặt cơm mà đang ăn thì thấy có gián. 🤮🤮🤮. Nay mình đặt 4 hộp cơm ở Cơm Thố Anh Nguyễn

Để lại phản hồi bài viết