Đây là một câu chuyện buồn 🥺Mẹ mình đi ăn giỗ về được ngta cho bịch bánh, đang đúng

Đây là một câu chuyện buồn 🥺
Mẹ mình đi ăn giỗ về được ngta cho bịch bánh, đang đúng lúc đói nên bóc ăn lun. Mở ra bất ngờ vl vì bánh như hình :))) xem lại vỏ thì ra là Silate chị em sinh đôi với Solite.
Ăn phần bông lan cũng ko đến nỗi nào, nhưng kem thì nhiều như hạt đậu hà lan :)))
Buồn vl :))

Đây là một câu chuyện buồn 🥺Mẹ mình đi ăn giỗ về được ngta cho bịch bánh, đang đúng

Đây là một câu chuyện buồn 🥺Mẹ mình đi ăn giỗ về được ngta cho bịch bánh, đang đúng

Để lại phản hồi bài viết