Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy ghi nguồn giúp em nhaaa!

Lịch mở cửa của các Pub - Cocktail Bar Hà Nội dịp Tết:

1: The Black Sheep - 28 Tống Duy Tân: Xuyên Tết.
2: Timelapse Lounge - 71 Hàng Than: Xuyên Tết, nghỉ mùng 1.
3: Gallery Bespoke Cocktail Bar - 95 Phùng Hưng: Xuyên Tết
4: Jigger - 59 Nam Ngư: Xuyên Tết
5: Jigger Downtown - 46 Mã Mây: Xuyên Tết
6: Trippy Land - 9A Tống Duy Tân: Xuyên Tết
7: Bee’Znees - 163 Phùng Hưng: Xuyên Tết, nghỉ mùng 1.
8: The Other Room - 40 Hàng Bún: Xuyên Tết.
9: Longer...: Xuyên Tết.
10: Valentino Cocktail Bar - 12 Bảo Khánh: Xuyên Tết.
11: Zodiac Bar - 12 Đặng Dung: Đóng 30, mùng 1; mở mùng 2.
12: Nê + Nê Boong-ke: Đóng 30- mùng 3; mở mùng 4.
13: Attic - 46 Tràng Tiền: Đóng 30- mùng 3, mùng 4 mở.
14: Mad Botanist - Đóng 30 - mùng 5, mùng 6 mở.
15: Mojito Raw - 19 Nguyễn Quang Bích: Đóng mùng 1, 2; mở mùng 3.
16: The Alchemist - 19 Nguyễn Quang Bích: Đóng 30 - mùng 2, mở mùng 3.

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để đây và không nói gì thêm nhé các anh chị em! 😘 Có thể share tưng bừng nhưng hãy

Để lại phản hồi bài viết