Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

🔻Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt?🔻

〰️ Chân gà loại nhỏ kiểu gà ta ấy, không lo chân gà TQ mập ú, sụn các khớp giòn và ngon. Tẩm ướp với mình hơi nhạt, phải chấm mới vừa.
〰️ Cánh gà ở đây thì siêu to luôn ấy, kiểu chân gà ta nhưng cánh gà CN 😂😂 cứ tạm hình dung vậy á, siêu to nên giá cũng 30 cành nhé, to và nhiều thịt, ăn sướng mà mình thấy hơi chát cho 1 cánh.
〰️ Nước chấm là nước quất với tương ớt, nchung pha tài lắm, ăn khá oke mỗi tội bị đắng do có cả vỏ quất nữa.
〰️ Bánh mì thì lượng bơ khá vừa nhưng bị cái nướng hơi cháy xém 😢
____
📍Chân gà nướng cây đa - 12 Ngõ Gạch (quán cminh ăn là quán có chỗ ngồi ở quán cafe nhé)
🕰 17h - 24h
💰 chân 8, cánh 30, bánh mì 10

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà

Đi thẩm thêm một quán chân gà thấy được review khá tốt? Chân gà loại nhỏ kiểu gà