Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện

Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤
Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện Hải sản🤞🏻
🦀🦀 Thịt ghẹ chắc mà dai lắm, không hề bị bở, gạch cũng nhiều nữa, tưới chút nước chấm thần thánh chua chua ngọt ngọt lên thực sự đúng chuẩn "ngon mất xác" nhá 😍😍
🦀 Ghẹ chỉ 80k - 250k tuỳ từng con
👉 Ghẹ U Tươi - Chợ Đồng Xuân
ĐỊA CHỈ: 1 Cầu Đông, Hoàn Kiếm ( 10h - 18h00)
4 Ngõ Gạch ( 18h00 - 24h00)
Bên dưới có ảnh của U cho mọi người dễ nhận ra

Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện

Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện

Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện

Đúng là thánh #ghẹ gặp nhau 🤤🤤Thịt ngập răng 🤣🤣 Share cho A chị E nghiện

Để lại phản hồi bài viết