[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến]
Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không thích hợp cho việc nấu ăn -> rửa bát nên mình gợi ý cho các bạn một số quán thấy ok nhá 👌👌
(vui lòng xem chú thích từng ảnh 😗)

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

[Góc bún-miến] Lang thang khắp Hà Nội chỉ để ăn 🥲 Nhân tiện mùa này đang lạnh, không

Để lại phản hồi bài viết