[ Góc cảnh báo ]Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app

[ Góc cảnh báo ]
Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app Baemin. Tất cả sẽ là buổi trưa vui vẻ nếu như mình không ăn phải một miếng thịt bở bục có vị lạ. Mình bới thêm các miếng thịt trong bát thì tất cả ở trong đều sống, nhưng thịt ko dai mà lại rất bở. Mình có chụp lại ở đây, bạn nào quanh khu vực cầu giấy nếu muốn đặt ăn thì nên xem xét kĩ.

[ Góc cảnh báo ]Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app

[ Góc cảnh báo ]Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app

[ Góc cảnh báo ]Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app

[ Góc cảnh báo ]Trưa nay mình có đặt một miến lươn trộn của cửa hàng Bếp Uri trên app

Để lại phản hồi bài viết