[Góc kiểm chứng]Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà NộiSáng sớm đầu

[Góc kiểm chứng]
Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà Nội
Sáng sớm đầu đông se lạnh, xách người đi làm một bát tào phớ âm ấm, hương nhài thoang thoảng từ đầu mũi đến khoang miệng đỉnh của chóp các bác ạ.
Cô bán hàng thân thiện, dễ gần. Cô kể chuyện bằng thứ giọng niềm nở “từ ngày các bạn đến quay chụp cô hay hết hàng sớm lắm”, “cháu chụp ảnh thế để cô cho thêm bông nhài cho đẹp nhé” ☺️ Ấm lòng bát tào phớ 10k.
⏰ Cô bán từ 8h đến lúc hết hàng nha.

[Góc kiểm chứng]Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà NộiSáng sớm đầu

[Góc kiểm chứng]Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà NộiSáng sớm đầu

[Góc kiểm chứng]Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà NộiSáng sớm đầu

[Góc kiểm chứng]Tào phớ hương nhài ngõ Hoà Bình 7 - Minh Khai - Hà NộiSáng sớm đầu

Để lại phản hồi bài viết