[GÓC LỢM GIỌNG] The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây

[GÓC LỢM GIỌNG]
The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây ah 😖😖
Của đáng tội người nhà em uống đến cuối cốc, cậy nắp ăn hạt sen mới nhìn thấy mà rợn hết cả người.
Kính mong TCH xem lại vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở này với ah!!!

🔺 Edit: Sau khi phản hồi lại trên app, TCH có gọi điện xin lỗi, phản hồi sẽ kiểm tra lại thành phần, dụng cụ pha chế và tạm dừng phục vụ món trà sen để kiểm tra vệ sinh trong vòng 48h trước khi bán trở lại món và gửi tặng voucher cho mình
🔺🔺 Edit 2: TCH đã gọi lại lần 2 sau khi kiểm tra vệ sinh ATTP với cơ sở Mỹ Đình Plaza, gửi lời xin lỗi thêm và có thái độ rất cầu tiến. Mình up lên không có ý định dìm TCH hoặc bú fame vì thẻ TCH của mình đã lên hạng Kim Cương lâu rồi ah 😀 TH này với mong muốn TCH thêm kinh nghiệm cho các cơ sở khác, đảm bảo kĩ hơn vệ sinh ATTP thuôi mng nha

[GÓC LỢM GIỌNG] The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây

[GÓC LỢM GIỌNG] The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây

[GÓC LỢM GIỌNG] The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây

[GÓC LỢM GIỌNG] The Coffee House Mỹ Đình Plaza cho khách ăn điểm tâm trà sèn ruôi đây

Để lại phản hồi bài viết