[góc nên thử]M1 vừa làm bát cháo sườn quẩy ruốc này ngon lắm ạHàng cháo bán lâu năm

[góc nên thử]
M1 vừa làm bát cháo sườn quẩy ruốc này ngon lắm ạ
Hàng cháo bán lâu năm r,có cả cháo trai-cháo sườn
Con nhà e ăn từ lúc 7 tháng vẫn ngon ngòn ngòn luôn ạ
Cháo thơm,nhừ,kèm với quẩy thêm chút ruốc ăn vào miệng
Cháo trai thì ngon ngọt,thịt trai thơm k kém gì ở ng công trứ

Ps/địa chỉ ngõ 190 Lò Đúc (từ đầu ngõ đi vào mấy nhà là đến)

[góc nên thử]M1 vừa làm bát cháo sườn quẩy ruốc này ngon lắm ạHàng cháo bán lâu năm

[góc nên thử]M1 vừa làm bát cháo sườn quẩy ruốc này ngon lắm ạHàng cháo bán lâu năm

[góc nên thử]M1 vừa làm bát cháo sườn quẩy ruốc này ngon lắm ạHàng cháo bán lâu năm

Để lại phản hồi bài viết