[góc ngán ngẩm]Tình hình là tôi mới đi ăn ở Cạp seafood - Đặng Văn Ngữ và shock nặng

[góc ngán ngẩm]

Tình hình là tôi mới đi ăn ở Cạp seafood - Đặng Văn Ngữ và shock nặng vì thịt bò các ông bà ạ 😭 xanh đen như kiểu mốc xong rửa đi nhưng vẫn không hết được chân mốc ý 😭 một lần và mãi mãi không bao giờ dám quay lại nữa 😭😭😭

P/s : Đây là đĩa đã được nv đổi mới sau khi ý kiến thịt có vấn đề rồi chứ ban đầu là thịt cuộn tròn rồi xếp sẵn trong nồi cơ ạ 😭 nghe chừng là cả lô bị rồi nên đổi mới vẫn ko khá khẩm hơn 😭

[góc ngán ngẩm]Tình hình là tôi mới đi ăn ở Cạp seafood - Đặng Văn Ngữ và shock nặng

[góc ngán ngẩm]Tình hình là tôi mới đi ăn ở Cạp seafood - Đặng Văn Ngữ và shock nặng

[góc ngán ngẩm]Tình hình là tôi mới đi ăn ở Cạp seafood - Đặng Văn Ngữ và shock nặng

Để lại phản hồi bài viết