[góc nhấm nháp] Mình mua gói này chỉ vì nó To - màu đẹp và matching với màu móng 🤣🤣

[góc nhấm nháp]

Mình mua gói này chỉ vì nó To - màu đẹp và matching với màu móng 🤣🤣 Chỉ vậy thôiii và ko kì vọng nhiều vào độ ngon vậy mà nó ngon ngỡ ngàng các bác ạ :)))))) mix vị caramen và phomai ( 2 vị tuyệt đỉnh để nhấm nháp cầy 1 bộ phim 😌)

💰 10k
📍 Lotte Liễu Giai

[góc nhấm nháp] Mình mua gói này chỉ vì nó To - màu đẹp và matching với màu móng 🤣🤣

Để lại phản hồi bài viết