Góc nôn mửa Đang hì hục ăn thì nhìn thấy con này chình ình trong

[Góc nôn mửa] Đang hì hục ăn thì nhìn thấy con này chình ình trong đống pate 😰😰😰😰 20s mặc niệm nhìn nhau ko nói nên lời. Trước tuần nào cũng ra ăn bh thì say bye luôn. Bánh mỳ thiên sứ Đình Ngang

Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn

Để lại phản hồi bài viết