[Góc quán nổi tiếng]Mỳ tim bà Hồng (đối diện 14 Hàng Khoai)Món ăn phình phường nhưng

[Góc quán nổi tiếng]
Mỳ tim bà Hồng (đối diện 14 Hàng Khoai)
Món ăn phình phường nhưng ở nhà lại lười làm 😂 Gọi 1 mì tim cật, 1 óc trần (cật trong ảnh là ăn trộm bát bên cạnh). Óc mềm, tươi, nước ngọt, cải mềm, cật giòn và khá tươi. Chấm miếng cật giòn sật hay miếng óc mềm ngậy vào bát gia vị mì chua cay thấy pheeeeee 😂
Nước không phải chua cay như ở mì Chinh. Nhưng cũng vừa mồm kiểu thanh thanh. Điểm cộng là nước ko ngọt lợ.
1 mì tim cật + 1 óc trần = 50k. Ấm bụng lượn phố cổ 😌 (Quán bán tối thôi nha mọi ng)
Kính hội!

[Góc quán nổi tiếng]Mỳ tim bà Hồng (đối diện 14 Hàng Khoai)Món ăn phình phường nhưng

Để lại phản hồi bài viết