Grab Food - TRỪ TIỀN XONG BAO CHƯA TRỪ VÀ TRỪ 2 LẦN TIỀN ?!??!- Trưa 29/10 mình đặt

Grab Food - TRỪ TIỀN XONG BAO CHƯA TRỪ VÀ TRỪ 2 LẦN TIỀN ?!??!
- Trưa 29/10 mình đặt Grab Food và trả qua tài khoản ngân hàng. Ngân hàng báo đã trừ tiền
- Tối 29/10 mình muốn đặt bữa tối thì thấy báo thanh toán ko thành công trên app nhưng ngân hàng vẫn trừ tiền rồi. Nên có nhắn với TTHT thì bảo sẽ giải quyết
- Trưa 30/10 mình nghĩ giải quyết xong rồi nên vào đặt bữa trưa thì đến phần thanh toán ấn giải quyết nợ nghĩ là xác nhận lại thôi ai ngờ lại TRỪ TIỀN THÊM LẦN NỮA
- Và câu chuyện như trong video bắt đầu, mình nhắn với TTHT và chờ gần 30’ mới được hỗ trợ và lại câu nói chờ được giải quyết 😏
- Tối 30/10 tức hiện tại nhắn tiếp tục với TTHT và câu chuyện vẫn là chờ giải quyết 😕 và có thêm cái hẹn 24-48 giờ. Để chờ xem trưa mai có ra kết quả gì không 😏 cơ mà mai là cuối tuần rồi đó...

Ngoài chờ đợi ra có ai có cách nào thực sự giải quyết không chứ quá chán dịch vụ thanh toán này của Grab rồi! (Ko nói về nhà hàng hay shipper nhé)
#grabfood trả lại tiền cho tôi!!!

Grab Food - TRỪ TIỀN XONG BAO CHƯA TRỪ VÀ TRỪ 2 LẦN TIỀN ?!??!- Trưa 29/10 mình đặt

Grab Food - TRỪ TIỀN XONG BAO CHƯA TRỪ VÀ TRỪ 2 LẦN TIỀN ?!??!- Trưa 29/10 mình đặt

Để lại phản hồi bài viết