📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh checkin siêu đỉnkk. Ở đây có cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời, ngồi ngoài trời cái thời tiết này chill thực sự🧡
Nhưng điểm trừ là cốc bạc xỉu của mình siêuu ngọttt và siêu nhiều đá😑 còn lại mình cực thích không gian ở đây✨
💸 Giá cả như mọi cơ sở khác thôi nha
🔖Note: Có vẻ như vài hôm trước Highlands bị phốt cực nhiều🤧 cũng mong Highlands sớm thực hiện việc giảm sử dụng đồ nhựa ở mức thấp nhấtt!!

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

📍Highlands Coffee - số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm View ở đây sẽ cho bạn 1 đống ảnh

Để lại phản hồi bài viết