Hòa chung không khí săn sêu ngày 11.11 và cái kếtSốp gửi cho 2 xiên đã siêu to khổng

Hòa chung không khí săn sêu ngày 11.11 và cái kết
Sốp gửi cho 2 xiên đã siêu to khổng lồ rồi lại còn medium rare hồng hào, mọng nước khiến em bỏ luôn bữa trưa ☹️ Nhân phẩm hôm nay đúng là có vấn đề

Tức mình đánh giá trên app now nhưng chắc cũng chỉ là để đó. Kỉ niệm ngày săn sale cùng đồng bào
....... Hà Nội, 11 tháng 11 năm 2020

Hòa chung không khí săn sêu ngày 11.11 và cái kếtSốp gửi cho 2 xiên đã siêu to khổng

Hòa chung không khí săn sêu ngày 11.11 và cái kếtSốp gửi cho 2 xiên đã siêu to khổng

Hòa chung không khí săn sêu ngày 11.11 và cái kếtSốp gửi cho 2 xiên đã siêu to khổng

Để lại phản hồi bài viết