Hôm trước bạn mình bảo thèm bún mọc Thuỷ nên mới nhớ ra chưa đăng😂 Quán đông lắm các

Hôm trước bạn mình bảo thèm bún mọc Thuỷ nên mới nhớ ra chưa đăng😂 Quán đông lắm các bác ạ, em ăn từ đầu năm rồi mà om ảnh tới giờ. Mọc ở đây nhiều mà đặc biệt ăn thơm lắm nhá, khá chất lượng. 🥰🥰 Thật ra thì bát cx đầy ú thịt ấy

Em nhớ k nhầm 40k. Bún mọc thuỷ thấy nhiều cs các bạn search đâu gần thì đi ạ.

Hôm trước bạn mình bảo thèm bún mọc Thuỷ nên mới nhớ ra chưa đăng😂 Quán đông lắm các

Hôm trước bạn mình bảo thèm bún mọc Thuỷ nên mới nhớ ra chưa đăng😂 Quán đông lắm các

Hôm trước bạn mình bảo thèm bún mọc Thuỷ nên mới nhớ ra chưa đăng😂 Quán đông lắm các

Để lại phản hồi bài viết