Không biết đã có ai review bánh bltm ở Phúc Long chưa. Hôm nay ăn lần đầu mà cảm thấy

Không biết đã có ai review bánh bltm ở Phúc Long chưa. Hôm nay ăn lần đầu mà cảm thấy tìm ra chân ái bltm. Cá nhân mình thấy vị rất vừa vặn, sốt ngậy và cốt bánh mềm thơm. Làm combo trà nữa thì thấy buổi chiều bị nhốt trong văn phòng làm việc khi ngoài kia là mùa thu vẫy gọi cũng không đến nỗi cảm thấy muốn đập đầu vào tường nữa 😁

Không biết đã có ai review bánh bltm ở Phúc Long chưa. Hôm nay ăn lần đầu mà cảm thấy

Để lại phản hồi bài viết