- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -
✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨

Không nói nhiều cho luôn Manzi vào top quán cà phê iu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên vì quá mê 🥺🥺
Mọi người có hiểu cảm giác ngồi giữa không gian tràn ngập cái đẹp nghệ thuật xong nhâm nhi cốc cacao nóng giữa tiết trời mùa đông lành lạnh nhưng vẫn ngập nắng vàng không? Hạnh phúc đôi khi nó chỉ cần như thế thui í 🥺🥺
Mê quá ko cần rì viu gì nhiều, để dành cho mọi người tự tới quán và cảm nhận ạ 🤍
-------
-𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -
📍 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
⏰ 9h - 23h30
💰40.000 - 80.000 vnd

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

- 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒊 𝑨𝒓𝒕 𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 -✨ KHÔNG GIAN CAFE KẾT HỢP PHÒNG TRANH TRÀN NGẬP NGHỆ THUẬT 🎨Không

Để lại phản hồi bài viết