Không tin nổi ảnh mạng chim quay ở Nguyễn Công Trứ

Thật không tin nổi ảnh mạng huhu 😿😿 Thấy chim quay ở Nguyễn Công Trứ đông lắm nên hôm nay ăn mà lại mang về thêm thất vọng hay do mình đen 🤣🤣 chim rán thì khô cực khô như rán lại của ngày hôm qua đã thế còn cháy. 4 con to của mình không bằng 5 con nhỏ như ảnh. Cả bánh bao ăn cũng đắng đắng vì hơi cháy. Khoai trong ảnh thì chất cao như núi nhưng bù lại cái là lắc nhiều phomai. Chân gà thì xương đi đường xương mà da đi đường da hicc 😌😌 muốn ăn ngon cũng khó 😿😿 📍 Chim quay Nguyễn Công Trứ
Ảnh mạng
Ảnh thực tế khi mua

Để lại phản hồi bài viết