Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt ốc, lượm hàu.

Khi con nước cạn, sẽ thấy vô vàn những con hàu vỏ bạc sần sùi bám chắc vào các phiến đá, muốn gỡ được chúng cần có găng tay cao su và 1 chiếc búa chắc tay, cùng đôi ủng chống trượt là ta có thể ngồi nguyên 1 chỗ, quay sang trái, sang phải 1 lúc là được cả thau đầy hàu rồi, con nào con nấy tươi ngon béo ú.

Ốc thì hay rúc trong các hốc đá, mình chỉ cần móc vào cũng được 1 nắm. Cua lại thường ẩn mình dưới các phiến đá, muốn bắt được thì lật đá lên và bạo tay túm lấy mình của nó là được!

Nhưng có lẽ hàu là sản vật luôn thu hoạch được nhiều nhất ở đây!!!
Các bạn bé đã rất thích thú khi được trải nghiệm, còn các ông bố bà mẹ thì được dịp trổ tài nhiều món ngon dễ làm với những sản vật từ biển.

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Kì nghỉ hè năm nay của bọn trẻ nhà mình được bắt đầu với 1 ngày ra biển mò cua, bắt

Để lại phản hồi bài viết