KOI Thé Vincom Phạm Ngọc Thạch,mình xin đánh giá 2 món theo ý kiến cá nhân+ Hồng trà

KOI Thé Vincom Phạm Ngọc Thạch,mình xin đánh giá 2 món theo ý kiến cá nhân

+ Hồng trà sữa: không thơm trà lắm, vị trà khá nhạt, nói chung mình thấy chả khác mấy Hồng trà sữa Ding Tea và ko ngon bằng Trà sữa Trà đen Gong Cha
+ Trà sữa đường đen: khó uống, dùng đường gì giống đường phèn VN luôn ấy
Các bạn nên thử macchiato và tránh 2 món này đỡ phí xiền ạ

KOI Thé Vincom Phạm Ngọc Thạch,mình xin  đánh giá 2 món theo ý kiến cá nhân+ Hồng trà

KOI Thé Vincom Phạm Ngọc Thạch,mình xin  đánh giá 2 món theo ý kiến cá nhân+ Hồng trà

KOI Thé Vincom Phạm Ngọc Thạch,mình xin  đánh giá 2 món theo ý kiến cá nhân+ Hồng trà

Để lại phản hồi bài viết