Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt hàng bên cửa hàng bảo mỗi người đặt 1 con và nhờ mình chia sẻ cho mọi người, 12/12 mới nhận đặt hàng, mình ok và chia sẻ cho 4 người khác đặt hàng. Mọi người gọi điện và nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của cửa hàng, đều được xác nhận đã đặt hàng chắc chắn 100%, không hề được thông báo là yêu cầu phải đặt qua web đúng ngày 12/12. Chính vì vậy bọn mình đều nghĩ : đặt qua web mới yêu cầu đúng 12/12 còn qua số điện thoại thì được xác nhận. Sáng nay gọi điện trước khi qua lấy, bên cửa hàng thông báo huỷ hết đơn hàng của bọn mình vì không đặt qua web, mình có hỏi tại sao bên bạn huỷ mà không báo lại làm nhỡ hết việc của bọn mình, bên cửa hàng nói bận quá nên quên nhắn tin báo huỷ, bảo đổi sang gà nhưng mọi người nản rồi nên không đồng ý. Vì mấy con vịt mà mất khách hàng như thế này có đáng không nhỉ ?

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Kỷ niệm buồn lần đầu đặt hàng 😞. Đọc được thông tin khuyến mãi 12/12, mình inbox đặt

Để lại phản hồi bài viết