Là dân quê gốc Nam Định mà lần đầu tiên ăn bánh mì Đò Quan. Nếu mà pate giảm bớt mỡ

Là dân quê gốc Nam Định mà lần đầu tiên ăn bánh mì Đò Quan. Nếu mà pate giảm bớt mỡ thì ngon hơn cả bánh mì Hải Phòng . Một món ngon nên thử khi về thành Nam

Là dân quê gốc Nam Định mà lần đầu tiên ăn bánh mì Đò Quan. Nếu mà pate giảm bớt mỡ

Là dân quê gốc Nam Định mà lần đầu tiên ăn bánh mì Đò Quan. Nếu mà pate giảm bớt mỡ

Để lại phản hồi bài viết