Lần nào ăn phở Tứ Hải ở trong ngõ Văn Chương cũng ko bao giờ thất vọng.Bát trong hình

Lần nào ăn phở Tứ Hải ở trong ngõ Văn Chương cũng ko bao giờ thất vọng.
Bát trong hình 40k.
Ngon rẻ mát mẻ đầy đặn

Lần nào ăn phở Tứ Hải ở trong ngõ Văn Chương cũng ko bao giờ thất vọng.Bát trong hình