𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,


𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️
Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi, mỗi lần đi qua Bà Triệu lại thấy vỉa hè đông nghịt huhu, thế là hnay tôi quyết định đi thẩm
Nướng trực tiếp trước mặt mọi người luôn😂nhìn đã cái mắt
🍗Về gà ở đây ấn tượng cái tẩm ướp ngậy ngậy, cánh gà nhiều thịt dã man, nướng hơi có tí cháy , nma ăn okila lắm
❣️Mê quả nước chấm chua ngọt cay ở đây hehe, ăn ngập miệng cánh vs chân r mà vẫn thèm
Mình có gọi thêm bánh mì ăn cùng cho đỡ ngấy🥰
À bác nào thích Nem Nướng thì có thể gọi thêm, 6ka 1 cái thôi, mình thì thấy ăn ngon nhưng hơi nhỏ🥲
Đi 3 người mà chia ra có 90ka /1 người, 😝hợp lý quá luôn mà cũng đủ no cho bữa vặt
📍242 Bà Triệu, Quận HBT, Hà Nội
🧭: 18h-24h
#reviewdoancotam

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐠𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀‼️Cái quán này thì đông khỏi bàn rồi,

Để lại phản hồi bài viết