Lâu rồi mới lên đây ăn Xôi yến giờ phục vụ chán quá các cụ, nhân viên chơi game ngồi

Lâu rồi mới lên đây ăn Xôi yến giờ phục vụ chán quá các cụ, nhân viên chơi game ngồi 10p không thấy ra gọi thì như điếc. Giá thành không rẻ mà chất lượng phục vụ lại đi xuống quá. Quán rõ nổi tiếng ....
#xoiyen #hanoi #reviewdoancotam #mrng

Lâu rồi mới lên đây ăn Xôi yến giờ phục vụ chán quá các cụ, nhân viên chơi game ngồi

Để lại phản hồi bài viết