Lỡ cắt trái bơ và phát hiện vẫn còn xanh thì ko biết mình có thể tận dụng bơ này làm

Lỡ cắt trái bơ và phát hiện vẫn còn xanh thì ko biết mình có thể tận dụng bơ này làm món gì khác để ăn nhỉ mọi người😭😭, bơ vẫn còn vị chát,y vứt thì uổng quá ạ.

Lỡ cắt trái bơ và phát hiện vẫn còn xanh thì ko biết mình có thể tận dụng bơ này làm

Để lại phản hồi bài viết