"LÓNG CHÀO TẠ QUANG BỬU" Ôn lại kỉ niệm thời Sinh Viên hơn chục năm rồi ,Quán bán

"LÓNG CHÀO TẠ QUANG BỬU"
Ôn lại kỉ niệm thời Sinh Viên hơn chục năm rồi ,Quán bán đầu h chiều đến sẩm tối .
Tại Vỉa hè đối diện Ktx Bách Khoa.
20k/1 cháu/NoNê

Để lại phản hồi bài viết