Mọi người cho e hỏi chỗ mua bánh gato trân châu đường đen ngon ngon xíu với ạ 🤤 loại

Mọi người cho e hỏi chỗ mua bánh gato trân châu đường đen ngon ngon xíu với ạ 🤤 loại to to ấy ạ để bọn e tổ chức sinh nhật

Mọi người cho e hỏi chỗ mua bánh gato trân châu đường đen ngon ngon xíu với ạ 🤤 loại

Để lại phản hồi bài viết