PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG 📍22 Hàng Chiếu 💵 35K✏️ Đánh giá: 8/10✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực!

PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG

📍22 Hàng Chiếu
💵 35K
✏️ Đánh giá: 8/10

✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực! Hành khô khá thơm, thịt xá xíu khá ngonn

#kerochewchew #photron #hangchieu

PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG 📍22 Hàng Chiếu 💵 35K✏️ Đánh giá: 8/10✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực!

PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG 📍22 Hàng Chiếu 💵 35K✏️ Đánh giá: 8/10✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực!

PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG 📍22 Hàng Chiếu 💵 35K✏️ Đánh giá: 8/10✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực!

PHỞ TÍU BÀ PHƯƠNG 📍22 Hàng Chiếu 💵 35K✏️ Đánh giá: 8/10✔️ Sợi phở mềm, sốt ngon cực!

Để lại phản hồi bài viết