Mọi người có ai thích ăn ở Ốc 19 k ạaaaaHè nóng nên e chỉ tìm qán có điều hoà ngồi

Mọi người có ai thích ăn ở Ốc 19 k ạaaaa
Hè nóng nên e chỉ tìm qán có điều hoà ngồi thui( vì có điều hoà nên hơi ám mùi)
Nước chấm vs sung ngonnn lắm ạ
E thích nhất chân gà chieen mắm hiuhiu, chân to gia vị vừa vặn ngon lắm ạ
Trứng cút lộn e k thấy ngon lắm vì chưa ngấm hay sao ý
Trà chanh ngonnn ạaaaa
Tổng thiệt hại mâm này 140k qá rẻ cho 1 cuộc tình ý ạ

Mọi người có ai thích ăn ở Ốc 19 k ạaaaaHè nóng nên e chỉ tìm qán có điều hoà ngồi

Để lại phản hồi bài viết