Góc không ngon 🙄.📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy🕰10h - 17h💰20k -

Góc không ngon 🙄
.
📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy
🕰10h - 17h
💰20k - 25k
.
Mình nhớ là hàng này lúc nào cũng ở trong list tào phớ của Cầu Giấy mà hôm đi ăn thấy hơi í ẹ.
Quầy đồ hơi bẩn ạ, trông hơi lôm côm. Nhân viên cũng chẳng thiết tha gì khách 🌝
Tào phớ, caramen cũng gọi là đầy đủ thành phần. Nhưng ăn thì chả có vị gì vào vị gì 😂
Thôi thì thử cho biết chứ khỏi quay lại 🌝
#taophonghiatan

Góc không ngon 🙄.📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy🕰10h - 17h💰20k -

Góc không ngon 🙄.📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy🕰10h - 17h💰20k -

Góc không ngon 🙄.📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy🕰10h - 17h💰20k -

Góc không ngon 🙄.📍Tào Phớ Nghĩa Tân - 106 C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy🕰10h - 17h💰20k -

Để lại phản hồi bài viết