Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ ạ
Phomai que
- pho mai thái miếng lăn qua bột nếp xong cho vào bát trứng xong lăn bột chiên xù. Xong các mẹ cho vào ngăn đá nhé. Bỏ ra là cho vào chảo chiên luôn
- chảo dầu thật sôi các mẹ hãy cho vào chiên nhé.
Xong là ăn luôn thôi ạ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ

Món này cả nhà e thích trước hay mua của HQ đắt ơi đắt Bjo e tự làm ăn vô tư các mẹ