Mua gói kẹo vì nó lạ. Mà rồi về xem thì có chữ "điểm sản phẩm: 1 điểm" là sao ạ 🤣🤣

Mua gói kẹo vì nó lạ. Mà rồi về xem thì có chữ "điểm sản phẩm: 1 điểm" là sao ạ 🤣🤣

Mua gói kẹo vì nó lạ. Mà rồi về xem thì có chữ

Mua gói kẹo vì nó lạ. Mà rồi về xem thì có chữ

Để lại phản hồi bài viết