Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... 😋😋😋Điểm cộng: Thơm mịnĐiểm trừ: Hơi ngọt phải chi

Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... 😋😋😋

Điểm cộng: Thơm mịn

Điểm trừ: Hơi ngọt phải chi giảm ngọt tý cho nó thanh với bật mùi sắn.

🏠 Cổng trường Đại học Y - Khu Tôn Thất Tùng

💸 5k/ chiếc.

Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... 😋😋😋Điểm cộng: Thơm mịnĐiểm trừ: Hơi ngọt phải chi

Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... 😋😋😋Điểm cộng: Thơm mịnĐiểm trừ: Hơi ngọt phải chi

Để lại phản hồi bài viết