[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]
Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp luôn góc bếp của mẹ rồi : )).

Hôm nay bạn ý tự thân làm BÁNH KHOAI TÂY cứ tưởng khó nhằn nhưng không ngờ cũng thoăn thoắt phết, mẹ có nhiệm vụ chộp ảnh thôi.

Quy trình làm bánh chi tiết mình note dưới từng ảnh nhé các mẹ:

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

[My daughter can cook]Bạn út nhà mình có 1 tình yêu với Bếp, và đợt này bạn ý cướp

Để lại phản hồi bài viết